Το συγκεκριμένο πλάνο που ετοιμάσαμε δίνει λογικές απαντήσεις στα δύο εξής ερωτήματα:
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Greek Funeral Club 1 Μαρτίου 2021

Ο παρών ιστότοπος greekfuneralclub.com (“Ιστότοπος”) ανήκει στην εταιρεία Dranged Media LTD που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Βουλγαρίας. Η Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας κατά τη χρήση της υπηρεσίας μας ή τη δωρεάν δοκιμή μεταφροντίδας. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας είναι ο Ζαχαράκης Βασίλειος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση greekfuneralclub@gmail.com.

 

Η παρούσα “Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” (στο εξής «Πολιτική») αφορά τόσο τη χρήση του ιστοτόπου από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο Χρήστη και περιγράφει και επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά σας. Η Εταιρεία Dranged Media στην οποία ανήκει το Greek Funeral Club αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που σας αφορούν.

 

Η παρούσα Πολιτική επέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016. Η αποδοχή στο αίτημα για συγκατάθεση που υποβάλλει η Εταιρεία στους Χρήστες με τρόπο διακριτό, πριν τη δωρεάν δοκιμή, αποτελεί συγκατάθεση στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα Πολιτική. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική της Εταιρείας.

 

Η παρούσα Πολιτική αφορά μόνο τον ιστότοπο GreekFuneralClub.com. Οι Χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους ιστότοπους, η Εταιρεία ωστόσο δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοτόπων.

1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται

Ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται άμεσα από τους Χρήστες, π.χ. όταν ένας Χρήστης κάνει χρήση της δωρεάν δοκιμής ή εγγράφεται στα newsletters η κατεβάζει αρχεία από τον ιστότοπο, και ορισμένα δεδομένα καταγράφονται έμμεσα κατά την πλοήγηση των Χρηστών ή επισκεπτών στον Ιστότοπο.

 

α) Προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι Χρήστες

 

Προκειμένου να μπορέσουμε να παρέχουμε στον επισκέπτη/Χρήστη τις υπηρεσίες μας, ζητείται από αυτόν να δώσει στην Εταιρεία ορισμένες πληροφορίες οι οποίες τον προσδιορίζουν προσωπικά, συμπεριλαμβανομένων:

 • Το όνομά του
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου
 • Όνομα επιχείρησης (γραφείου τελετών)
 • Τα στοιχεία ενός πελάτη του που επιθυμεί να καταχωρήσει στο σύστημα μεταφροντίδας.

 

β) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από την περιήγηση των επισκεπτών στον Ιστότοπο:

 

Προκειμένου να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την επισκεψιμότητα του Ιστότοπου, να διαγνώσουμε τυχόν προβλήματα του διακομιστή, να διαχειριστούμε τον Ιστότοπο και να βελτιώσουμε τις πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία, μπορεί να καταγράφουμε και να συλλέγουμε αυτόματα, ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών κατά την επίσκεψη του Ιστότοπου:

 • διευθύνσεις IP,
 • διακομιστές τομέα,
 • είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο,
 • είδη φυλλομετρητών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στον Ιστότοπο,
 • αναφερόμενη πηγή ή URL το οποίο ενδεχομένως κατεύθυνε τον επισκέπτη στον Ιστότοπο και
 • τις σελίδες και τις πληροφορίες στις οποίες είχατε πρόσβαση από τον Ιστότοπο.
2. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών είναι η Εταιρεία και κανείς άλλος. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του Ιστότοπου είναι η Εταιρεία και κανείς άλλος.

 

Τα στοιχεία εγγραφής ενός γραφείου τελετών αλλά και τα στοιχεία των πελατών των γραφείων τελετών φυλάσσονται με ασφάλεια και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο.

 

Η Εταιρεία στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών της στους Χρήστες συνεργάζεται με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (ενδεικτικά παρόχους υπηρεσιών SMS μηνυμάτων, παρόχους υπηρεσιών βιντεοδιάσκεψης, παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβούλους ψυχικής υγείας κτλ.). Ζητάμε από τους προαναφερθέντες τρίτους παρόχους υπηρεσιών να συμφωνήσουν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που τους παρέχουμε μόνο για τον σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν και να συμφωνήσουν και να εγγυηθούν ότι όλες οι επεξεργασίες στις οποίες προβαίνουν θα είναι νόμιμες και συμμορφούμενες με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

 

Ο διακομιστής και το κέντρο δεδομένων που χρησιμοποιούμε βρίσκεται στην Ιρλανδία και ως εκ τούτου έχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις της ισχύουσας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του παρόντος Ιστοτόπου δεν διαβιβάζονται σε εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Η Dranged Media LTD χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους Συμβούλους, για τους παρακάτω σκοπούς:

 

 • Για την παροχής υπηρεσίας μεταφροντίδας 
 • Για την παροχή αποστολής δωρεάν ψηφιακού υλικού
 • Για στατιστικούς σκοπούς, αναλύοντας τις πληροφορίες που συλλέγουμε προκειμένου να βοηθήσουμε στη βελτίωση του Λογισμικού, να παρακολουθήσουμε και αναλύσουμε τη χρήση του Λογισμικού, να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητά της και για να διαμορφώσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και το σχεδιασμό του
 • Για την εν γένει ενημέρωση του κοινού για θέματα που σχετίζονται με τον κλάδο της κηδείας
 • Εκτός από τις χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς, υπό τον όρο ότι αυτοί θα είναι συμβατοί με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί τα προσωπικά σας δεδομένα και πάντοτε κατόπιν ενημέρωσής σας και με τη ρητή προς τούτο συγκατάθεσή σας.
4. Χρόνος τήρησης των πληροφοριών

Η Εταιρεία τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σε ηλεκτρονική ή/και έγχαρτη μορφή, πάντα με τη συγκατάθεση των Χρηστών, για το απολύτως απαραίτητο χρονικό για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας (όπως ορίστηκαν πιο πάνω) και για όσο χρονικό διάστημα η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την προάσπιση έννομων συμφερόντων μας ενώπιον Δικαστηρίων.

5. Ασφάλεια των πληροφοριών

Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση. Όλα τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών είναι αυστηρώς εμπιστευτικά και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο συγκεκριμένοι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας με τη χρήση κωδικών. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων των Χρηστών μας. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε.

 

Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης πρέπει να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία, σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν χαθεί, κλαπεί ή χρησιμοποιούνται χωρίς την άδειά του. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταργηθούν τα στοιχεία σας από το λογαριασμό σας και θα ενημερώσουμε τα αρχεία μας αναλόγως.

6. Τα δικαιώματα των Χρηστών σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα

Έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
 • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας
 • το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο
 • το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση («δικαίωμα εναντίωσης»)
 • το δικαίωμα εναντίωσης, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας («δικαίωμα εναντίωσης στην εμπορική προώθηση»)
 • το δικαίωμα να εναντιωθείτε να υπόκεισθε σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέλλον, εν όλω ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησης της.

 

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία, σε περίπτωση ισχυριζόμενης παραβίασης των κανόνων περί προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλο της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική παρακαλείσθε να αποστείλετε σχετικό έγγραφο αίτημα στον κύριο Ζαχαράκη Βασίλειο στη διεύθυνση greekfuneralclub@gmail.com

 

Η Εταιρεία δεσμεύεται να σας παράσχει, στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, αυτοματοποιημένα μέσα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και να προβαίνει στην ικανοποίηση των αιτημάτων σας καταρχήν δωρεάν, εκτός αν εκτός αν τα αιτήματά σας επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, με το οποίο θα επιβαρυνθείτε. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού.

7. Cookies

Τα cookies είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στους υπολογιστές με σκοπό την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια περιήγησης στους διάφορους ιστότοπους. Τα αναγνωριστικά συσκευών συγκεντρώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία του συστήματος, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται διευθύνσεις IP, πληροφορίες παράγοντα χρήστη (έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού συστήματος) ή αναγνωριστικά που δημιουργούνται από συσκευές, όπως αναγνωριστικά της Apple για διαφημιζόμενους, αναγνωριστικά της Apple για προμηθευτές, αναγνωριστικά Android της Google ή αναγνωριστικά διαφημίσεων του Google Play Store. Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση στοιχείων, όπως είναι τα αναγνωριστικά και οι προτιμήσεις χρηστών.

 

Η χρήση των cookies διευκολύνει τον Ιστότοπο μας να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε.

 

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα του Ιστότοπου μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

 

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα).

 

Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, η Dranged Media συλλέγει τις ανωτέρω περιγραφόμενες πληροφορίες μέσω των παρακάτω αναφερόμενων cookies:

 • Απολύτως απαραίτητα cookies: Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Ιστότοπου. 
 • Cookies Επιδόσεων: Στο Greekfuneralclub.com χρησιμοποιούμε υπηρεσίες της Google και του Facebook για την καταγραφή στατιστικών κίνησης καθώς και για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων του Ιστότοπου.

 

Αν δεν επιθυμείτε την κατάργηση cookies, μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/ Privacy/ Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

8. Τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής απορρήτου

Η Εταιρεία δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, δημοσιεύοντας μια αναθεωρημένη έκδοση αυτών στην ιστοσελίδα, οι δε χρήστες – επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκριση τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση – επίσκεψη του Ιστοτόπου και χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει. Η αναθεωρημένη έκδοση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στον Ιστότοπο. Όταν δημοσιεύονται αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, θα αναθεωρείται από την Εταιρεία και η ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» στην αρχή του παρούσας.

9. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα, αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση greekfuneralclub@gmail.com